Vi levererar elektrisk utrustning och komponenter på projektbasis eller vid behov i enskilda bitar.

El till din tjänst

Trafomic Oy tar fram eltekniska lösningar och tillverkar elkomponenter. Vi erbjuder tjänster som konsultation vid flytt av produktion utomlands, expressleveranser och en backup-tjänst som tryggar en kontinuerlig drift. 

Vårt löfte till er försörjningstrygghet. Snabbt och säkert. Vi erbjuder även billig serieproduktion och montering.