Underhållsfria produkter

El till din tjänst

Trafomic Oy tar fram eltekniska lösningar och tillverkar elkomponenter. Vi erbjuder tjänster som konsultation vid flytt av produktion utomlands, expressleveranser och en backup-tjänst som tryggar en kontinuerlig drift. 

 Vårt produktsortiment innehåller bl.a. transformatorer, drosslar och kraftkällor, som vi snabbt levererar till hela världen. Trafomics leveransberedskap bygger på egen planering och produktion i kombination med ett globalt underleverantörs- och leveransnätverk.

Kontakta oss

Leveranstjänster

Trafomic levererar elapparater och -komponenter på årsavtal, för enstaka projekt eller vid behov i separata enheter. Årsavtal och projektarbeten inkluderar normalt sett grundplanering, och årsavtalen ofta även ett omfattande produktutvecklingsarbete.  Produkterna tillverkas efter kundens produktionsbehov så att rätt mängd av rätt produkt är tillgänglig i rätt tid. På så sätt undviker man inkurans- och bristkostnader. Samtidigt håller man nere kostnaderna för lager och versionsändringar. Vi kan även erbjuda förmånlig serietillverkning och montering. Vi tillverkar en del specialapparater åt globala varumärken. Tjänsten inkluderar förpackning av produkter och bruksanvisning i förpackningar med kundens logo och leverans till kundens distributionskanal.  Våra leveranstjänster bygger på kvalitet, precision och pålitlighet. Kunden får rätt produkt till sin produktionslinje i rätt tid.

Expresstjänster

I brådskande fall – som när du oväntat behöver reservdelar – tillverkar och levererar Trafomic utrustningar och komponenter med mycket kort varsel till hela världen, ofta redan nästa arbetsdag. Vi har ett brett sortiment av råvaror och halvfabrikat på lager som vi planerar och tillverkar den önskade delen av. Om du behöver specialkomponenter i din produktion bör du använda dig av vår Backup-tjänst. 

 Vi har akuttillverkat transformatorer för fartyg och processindustrin på bara några timmar.

Backup-tjänster

Ta hjälp av Trafomics Backup-tjänst för att trygga en kontinuerlig drift även vid störningar, var du än är i världen. Kontakta oss redan i planeringsskedet, undersök våra modeller och säkerställ att de uppyller era behov. Genom att välja Trafomics komponent som ett alternativ till en delkatalog tryggar du en fortsatt drift även om det skulle uppstå störningar i upphandlingskedjan. Varför ska man välja just Trafomics komponent för att trygga kontinuiteten? Därför att vår produktion reagerar snabbt även på oväntade behov. Vi har ett mycket varierande materiallager, vilket gör att vi kan masskräddarsy en stor mängd olika produktvariationer. Tack vare vår automation har vi tillräcklig kapacitet även för stora volymer, och vi har ett globalt leverantörsnätverk som tryggar materialtillgången. Vi kan även avtala om säkerhetsförvaring av material från fall till fall. Vi lyckades till exempel undvika ett produktionsstopp hos en amerikansk kund i Asien genom att sätta vår produktionslinje i Reso i treskift under julen.

Planeringstjänster

Vi planerar olika eltekniska lösningar i samarbete med våra kunder. Det kan vara större helheter eller begränsade uppgifter som en del av kundens planeringsteam. Exempel på detta är planering av hela kraftkällor eller testutrustningar, eller dimensionering av en magnetkrets. Vi kan även implementera en helt ny idé. Testning av prototyper och tillverkning av åtminstone pilotserier ingår i regel i planeringen. Vi kan även erbjuda förmånlig serietillverkning och montering. Vi tillverkar en del specialutrustningar åt kända globala varumärken, ända ner till förpackningen med kundens logotyp på. Allra bästa resultat får vi då vi inleder samarbetet redan i idéskedet, varmed kunden får nytta av alla våra specialkunskaper. Även om kunden planerar att flytta volymproduktionen av en produkt till ett land med lägre kostnadsnivå uppnår vi bästa resultat genom planering med mycket dialog och testning ända fram till ramp-up-skedet av produktionen i nära samarbete med kunden samt genom att därefter flytta volymproduktionen till den önskade platsen enligt vår Take Cover-process.

Se våra produkter


Produkter


Produkter